Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan

Kami berazam untuk "Berbakti Ke Arah Kesempurnaan" dalam menyampaikan perkhidmatan veterinar kepada pelanggan-pelanggan kami.

 

1. Memberi khidmat nasihat dan perundingan kepada cadangan-cadangan projek ternakan yang dirujuk dalam tempoh 30 hari daripada tarikh terima.

2. Memastikan suasana perkembangan serta aliran pertumbuhan industri ternakan dilaksanakan di peringkat daerah dengan penglibatan sektor swasta, individu-individu dan penternak tradisional dilaksanakan mengikut dasar-dasar serta peraturan kerajaan.

3. Memastikan aliran penyampaian maklumat tentang perkembangan industri ternakan dapat di salurkan kepada kakitangan Jabatan dan pengusaha-pengusaha ternakan dalam tempoh 14 hari.

4. Memastikan, perancangan, penyeliaan dan penyelarasan projek-projek pembangunan industri ternakan peringkat negeri selaras dengan dasar-dasar pembangunan kerajaan yang ditetapkan dari masa ke semasa.

5. Melayani dan menjawab kesemua aduan rasmi/tidak rasmi berkaitan Industri Ternakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima aduan rasmi tersebut.